Välkommen till Kungshällan

Kungshällan är ett aktivt fastighetsbolag som förvaltar bostäder i den attraktiva studentstaden Lund. Vårt boenden i Lund är nära naturen men har gång och cykelavstånd till universitetet. Vi är en trygg och stabil hyresvärd som värnar om våra långsiktiga relationer men vi kan även erbjuda kortsiktiga lösningar för exempelvis utbytesstudenter eller kortvariga studier.

Kungshällan – Studentboende nära naturen i utkanten av Lund.

Kungshällan är ett aktivt fastighetsbolag som förvaltar bostäder i den attraktiva studentstaden Lund. Vårt boenden i Lund är nära naturen men har gång och cykelavstånd till universitetet. Vi är en trygg och stabil hyresvärd som värnar om våra långsiktiga relationer men vi kan även erbjuda kortsiktiga lösningar för exempelvis utbytesstudenter eller kortvariga studier.

New Greenhouse

newgreenhouse@outlook.com
0701-97 52 30
Stora Råby Byaväg 88
224 80 Lund, Sverige