Welcome to Kungshällan

Kungshällan is an active real estate company that manages housing in the attractive student city of Lund. Our accommodation in Lund is close to nature and has cycling distance to the university. We are a safe and stable landlord who protects our long-term relationships, but we can also offer short-term solutions for, for example, exchange students or short-term studies.

Kungshällan – Nyrenoverade studentbostäder i Lund och Växjö

Kungshällan är ett aktivt fastighetsbolag som förvaltar bostäder i de attraktiva studentstäderna Lund och Växjö. Vårt mål är att bostadsbristen i dessa städer ska minska för er studenter, vi vill att du som student ska trivas i ditt boende och kunna lägga all din fokus på studierna. Våra boenden i Lund och Växjö är därför nyrenoverade/nybyggda, fräscha och har gång eller cykelavstånd till universitetet. Vi är en trygg och stabil hyresvärd som värnar om våra långsiktiga relationer men vi kan även erbjuda kortsiktiga lösningar för exempelvis utbytesstudenter eller kortvariga studier.

New Greenhouse

newgreenhouse@outlook.com
+46 (0) 701-97 52 30
Stora Råby Byaväg 88
224 80 Lund, Sweden