Husregler

New Greenhouse är ett grönt boende och för att leva upp till detta måste både hyresvärdarna och hyresgästerna vara försiktiga med sin energiförbrukning. Energiförbrukningen mäts separat för varje enskilt rum. 

Idag gäller följande husregler:

Hyresgästen måste alltid städa efter sig i allmänna utrymmen, såsom kök och badrum. 

Maximalt en person kan bo i varje rum. 

Hyresgästen måste följa reglerna föåtervinning. 

Hyresgästen har inte rätt att använda elektriska fläktar, elektiska element, luftkonditioneringsapparater eller liknande i rummen. Bra att veta är också att enligt de svenska myndigheterna (Konsumentverket och Socialstyrelsen) är den lägsta inomhustemperaturen 18 grader, och att du som hyresgäst under riktiga kalla vintrar bör tillfälligt acceptera lägre temperaturer.  

Det är inte tillåtet att använda kylskåp, kokplattor, mikrovågsugnar, vatten- eller kaffebryggare, brödrostar eller liknande i rummen. 

Stora fester med externa deltagare är inte tillåtna. 

Det är inte tillåtet att ha några fester på New Greenhouse 

Förlorad nyckel debiteras 1500 kr. Förlorad tagg debiteras 800 kr. Förlorad postnyckel debiterad 400 kr.  

Nödöppning av studentrum efter kontorstid debiteras 900 kr. 

Om brandlarmet utlöses på grund av vårdslöshet debiteras detta kollektivt med 1000 kr i köket det orsakades. Ibland kan debiteringen även överskrida 1000kr. Observera att varje falsklarm kostar fastighetsägaren cirka 7000 kr. 

Meddela oss alltid om något går sönder eller försvinner. Ersätt inte trasiga eller försvunna saker med motsvarande. 

Inga husdjur är tillåtna. 

Vänligen respektera att New Greenhouse är en rökfri byggnad 

Rök inte precis utanför ytterdörrarna eller fönstren, detta för att undvika att rök sugs in i byggnaden, vilket aktiverar rökdetektorerna. 

Använd hänvisade askkoppar. 

nk på att korridorerna används som nödutgång och ska inte blockeras. 

Korridorerna används också vid evakuering, så ställ eller reparera inte cyklar inomhus. Om du gödetta kommer cyklarna att omhändertas och returneras för 500 kr 

Använd gärna gräsmattorna för aktiviteter, men glöm inte att lämna dem i ordning. Grillning är endast tillåten på utsedda platser. Notera! Tillgång till gräsmattorna ingår inte i hyran och därför är det extra viktigt att du lämnar de i ordning. 

Ta hänsyn till att endast använda det tilldelade toalett- / duschrummet som tillhör ditt rum.  

Använd gärna gymmet och bastun, men kom ihåg att lämna det i ordning efter varje besök.

Vänligen kasta avfall i rätt avfallsbehållare. Beskrivning finns i miljöhuset. Om soporna inte sorteras ordentligt är risken stor att soporna inte kan tömmas.  

Parkering av bil och cykel

Notera! Bilar som tillhör New Greenhouse-studenter ska endast parkeras på den angivna platsen efter godkännande av fastighetsägaren.

På bilden nedan finns parkeringsplatserna utmarkerade.

Cyklar ska placeras vid cykelställ. 

New Greenhouse

newgreenhouse@outlook.com
0701-97 52 30
Stora Råby Byaväg 88
224 80 Lund, Sverige