Kontakta New Greenhouse

Fastighetsförvaltare:

Ella Martinsson Mejladress: newgreenhouse@outlook.com 
Telefon: 0701-975230 

Adress: Stora Råby Byaväg 88, 224 80 Lund, Sverige

Brådskande hissproblem: 040-962525
AVARN Security: 010-2225000 

New Greenhouse

newgreenhouse@outlook.com
0701-97 52 30
Stora Råby Byaväg 88
224 80 Lund, Sverige