Kontakta New Greenhouse

Fastighetsförvaltare:

Lukas Agetorp
Ring/SMS: 0701-975230 
Mejl: newgreenhouse@crendo.se 
Adress: Stora Råby Byaväg 88, 224 80 Lund, Sverige 

Crendo Fastighetsförvaltning AB: 0470-20300 

Brådskande hissproblem: 040-962525
AVARN Security: 010-2225000 

New Greenhouse

newgreenhouse@crendo.se 
0701-97 52 30
Stora Råby Byaväg 88
224 80 Lund, Sverige